Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bieniecka

Celem Kancelarii jest jak najskuteczniejsze rozwiązywanie zagadnień prawnych naszych Klientów, z pełnym uwzględnieniem ich potrzeb.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, związków stowarzyszeń i fundacji. Obsługujemy klientów indywidualnych m.in. w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i spadkowych. Reprezentujemy naszych Klientów na etapie działań przedsądowych, mediacjach, w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, związków stowarzyszeń oraz fundacji.

  • Obsługa prawna osób fizycznych prowadzących działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  • Obsługa prawna spółek prawa handlowego.
  • Obsługa prawna stowarzyszeń, związków stowarzyszeń oraz fundacji.

Obsługa prawna obejmuje m. in. konsultacje prawne, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy, przygotowywanie regulaminów, statutów, dokumentów rejestrowych, reprezentację przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Odszkodowania

Reprezentujemy klientów indywidulanych w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych albo innych zdarzeń. Reprezentacja obejmuje etap przedsądowy, sądowy (również w postępowanie karne) oraz postepowanie egzekucyjne.

Sprawy rodzinne

Reprezentujemy klientów w sprawach o rozwód, władzę rodzicielską, kontakty z małoletnimi dziećmi, alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku dorobkowego.

Sprawy spadkowe

Reprezentujemy klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz dział spadku.

Sprawy cywilne

Reprezentujemy klientów m.in. w sprawach dochodzenia należności, w tym należności z weksla, zniesienia współwłasności, w sprawach o eksmisję, ustalenie istnienia stosunku prawnego.

Reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników.

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Reprezentujemy klientów m.in. w sprawach:

  • o zasiedzenie,
  • ustanowienie służebności gruntowej,
  • zniesienie współwłasności,
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem prawnym.