Wykształcenie: absolwentka Wydziału Historyczno-Pedagogicznnego Uniwersytetu Opolskiego. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

W kancelarii odpowiada za kontakt z klientem oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Zapewnia sprawny obieg dokumentów i wspiera pracę prawnika w czynnościach administracyjnych.

W wolnym czasie lubi czytać książki, wędrówki górskie oraz grać w squasha.