Aplikant radcowski Adam Cudek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem jego pracy magisterskiej była „Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne nad organami jednostek samorządu terytorialnego”.

Od 2018 r. wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie poza odbywaniem aplikacji uczęszcza na studia podyplomowe na kierunku Rzeczoznawca Majątkowy na Uniwersytecie Ekonoczmicnym w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym, a także prawie związanym z samorządem terytorialnym i nieruchomościami.

Prywatnie, od kilku lat związany z jeździectwem. Wolne chwile lubi poświęcać na przejażdżki konne w plenerze.